WRX mentální trénink

Novinky z Bkempu.cz

Na brankářském kempu Jiřího Prokeše bude použita metodika mentálního tréninku na WRX modulech, odrazové stěny WRX keeper line, odrazové plochy WRX plank line a sportovní pomůcky WRX step line. Na těchto tréninkových pomůckách se rozvíjí mentální kognitivní funkce sportovců jejich principů a zásad. Tímto specifickým tréninkem se rozvíjí koncentrace, soustředěnost, prostorové vnímání, self efficacy ale především verbální a neverbální projev, rozvoj doprovodných mentálních smyslů za pomoci terapeutických vlivů. Na těchto principech jsou rozvíjeni sportovci v severských státech a obdobně je tomu tak i u zástupce Jihočeské brankářské školy Jiřího Prokeše. Předností tréninku na WRX stěně keeper line je diagnostika mentální a tělesně kondice, nastavení psychomotorického, sensomotorického tréninku na zásadách sociomotoriky. Největší přednosti této metody tréninku je minimalizace rizika zranění ve sportu, zařazení biomechanických, biochemických zásad a následná superkognita – vyhodnocení činnosti. Hlavním trenérem mentálního tréninku Leoš Škorpík extérní trenér, SFK Vrchovina, garantem doc. PaedDr. Marie Blahutkova, Ph.D., Jiří Prokeš extérní trenér FK Junior Strakonice.

WRX keeper
wrx